Piratenpartij-Vertrouwenspersoon

De Piratenpartij is altijd strijdvaardig geweest in het verdedigen van de rechten van haar leden en in het creëren van een open en inclusieve omgeving voor iedereen. Om deze reden hebben wij besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen binnen onze organisatie: de Piratenpartij-Vertrouwenspersoon.

De taak van de Piratenpartij-Vertrouwenspersoon is om de leden van onze partij te ondersteunen en te begeleiden bij het aankaarten van problemen en het zoeken naar oplossingen. Onze vertrouwenspersoon is er om te zorgen voor een snelle en efficiënte aanpak van problemen en om een respectvol en inclusief werkklimaat te creëren voor iedereen binnen de Piratenpartij.

Onze Piratenpartij-Vertrouwenspersoon is beschikbaar voor zowel formele als informele problemen. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om zich te wenden tot onze vertrouwenspersoon wanneer zij problemen ondervinden bij het werken binnen onze organisatie of als zij het gevoel hebben dat ze geen andere uitweg hebben.

Wij geloven dat het op een effectieve en efficiënte manier aanpakken van problemen op de werkvloer leidt tot een betere en productievere werkomgeving voor iedereen. De Piratenpartij-Vertrouwenspersoon speelt hierin een belangrijke rol door medewerkers te ondersteunen en te begeleiden bij het aankaarten van problemen en het zoeken naar oplossingen.

Naast het aanbieden van ondersteuning bij problemen, biedt onze Piratenpartij-Vertrouwenspersoon ook preventieve maatregelen aan, zoals workshops en trainingen over onderwerpen zoals intimidatie en pestgedrag. Hierdoor kunnen onze leden beter worden voorbereid op deze situaties en kunnen zij leren hoe zij zich kunnen verdedigen tegen intimidatie en pestgedrag en hoe zij andere leden kunnen ondersteunen.

Wij geloven dat iedereen het recht heeft op een respectvolle en veilige werkomgeving en wij streven ernaar om dit te realiseren door professionele ondersteuning en begeleiding te bieden via onze Piratenpartij-Vertrouwenspersoon. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of als u onze hulp nodig heeft.

Geef een reactie