lijst van ongewenste omgangsvormen?

Wat bedoelen we met ongewenste omgangsvormen?

Wat valt onder ongewenste omgangsvormen?

Er is sprake van ‘ongewenste omgangsvormen’ als u wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone collegiale relatie. Denk aan: agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Ook roddelen, pesten en het verspreiden van geruchten zijn ongewenste omgangsvormen.

Dit valt onder andere er onder :

  • Seksuele intimidatie. …
  • Agressie en geweld. …
  • Pesten. …
  • Discriminatie. …
  • Belaging/stalking. …
  • Van het management een voorbeeldfunctie te verwachten. …
  • Ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. …
  • De risico’s en de stand van zaken goed in de gaten te houden.
  • en nog veel meer ..

Geef een reactie